Jaunumi

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums paredz no 2021.gada 3.jūlija aizliegt laist tirgū konkrētus plastmasas izstrādājumus, noteikt pasākumus to patēriņa samazināšanai, kā arī ieviest ražotāju atbildību uz plašāku preču klāstu [avots].