Ilgtspējīguma politika

fig01_opt1

PRO-BALTIC par vienu no savām prioritātēm uzskata orientāciju uz kvalitāti un ilgspējīgu attīstību.

Uzņēmums plāno pievienoties Globālā līguma kustībai. Globālais līgums ir Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) iniciatīva, kuru veido desmit uzņēmumu sociālo atbildību stiprinoši principi, kas rosina uzņēmumus ievērot cilvēktiesības un darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju.

Ilgtspējīgas attīstības shēma: 1. Sabiedrība; 2. Vide; 3. Tautsaimniecība; 4. Paciešama; 5. Vienlīdzīga; 6. Dzīvotspējīga; 7. Ilgtspējīga

Galvenie principi:

  • Mēs atbalstām un ievērojam starptautiski pasludinātās cilvēktiesības
  • Mēs nepieļaujam un nosodām cilvēktiesību pārkāpumus
  • Mēs ievērojam biedrošanās brīvību, kā arī atzīstam darbinieku tiesības slēgt koplīgumu
  • Mēs neizmantojam un nosodām piespiedu darbu
  • Mēs neizmantojam un nosodām bērnu darbu
  • Mēs nepieļaujam un nosodām diskrimināciju nodarbinātības jomā
  • Mēs saudzējam apkārtējo vidi
  • Mēs veicinām atbildību par apkārtējo vidi
  • Mēs veicinām videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību un izmantošanu
  • Mēs nosodām jebkāda veida korupciju un protekcionismu

GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIENT

Comments are closed.